Katsastus- ja päällikköpalvelut

Katsastuspalvelut

Trafin nimettynä katsastajana minulla on oikeus tehdä kotimaanliikenteen alle 24-metrisille matkustaja- ja lastialuksille uusinta-, väli-, määräaikais- ja vuosikatsastuksia. Kotimaanliikenteen proomut kuuluvat myös katsastusoikeuden piiriin.

Päällikköpalvelut

Voin toimia kotimaanliikenteen aluksissa päällikkönä ja konepäällikkönä. Minut voi tilata ajamaan tunniksi tai vaikka koko kesäksi. Päällikköpalveluun kuuluu kokonaisvaltainen huolehtiminen aluksesta, sen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja turvallisuudesta. Myös matkustajien opastaminen ja palveleminen on luontainen osa päällikköpalvelua.