Etusivu

NaviKotka on saaristo- ja rannikkonavigointiin, sekä kotimaanliikenteen koulutuksiin erikoistunut yritys. Yritys tuottaa koulutuspalveluita niin huviveneilijöille kuin ammattimerenkulkuun liittyviin pätevyyskirjoihin. NaviKotkan tietotaito pohjautuu yrityksen perustajan ja omistajan, Petri Luotion, pitkään ja monipuoliseen työkokemukseen alalta sekä hänen laajaan merenkulun koulutukseen.

NaviKotka tarjoaa katsastuspalveluita kotimaanliikenteen aluksille ja NaviKotkan kautta pystyy tilaamaan päällikköpalveluita kotimaanliikenteen aluksille. Yritys myös konsultoi työaikalainsäädäntöön ja palkan maksuun liittyvissä kysymyksissä. NaviKotka tekee tiivistä yhteistyötä niin yksityisten varustamoiden kuin hallinnollisten viranomaistahojen ja eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

Mikäli Teillä on tarvetta huviveneilyyn liittyvään tai ammatilliseen pätevyyskirjaan johtavaan koulutukseen, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä. Katsastuksiin ja päällikköpalveluihin saatte NaviKotkan kautta nopean ja joustavan ratkaisun.